Bảng giá dịch vụ
Thoải mái làm đẹp -
Không lo về giá
price-service

bảng giá dịch vụ

Toàn bộ dịch vụ chăm sóc da, làm đẹp đều hướng đến vẻ đẹp hoàn mỹ cho mọi khách hàng khi đến với Love + Rosa.
Tên dịch vụ Giá dịch vụ
1. Triệt lông vùng nách (Công nghệ New IPL mới nhất 2022) 280.000đ
2. Triệt lông vùng mép (Công nghệ New IPL mới nhất 2022) 180.000đ
3. Triệt lông vùng toàn mặt (Công nghệ New IPL mới nhất 2022) 540.000đ
4. Triệt lông vùng nửa 2 tay (Công nghệ New IPL mới nhất 2022) 340.000đ
5. Triệt lông vùng nguyên tay (Công nghệ New IPL mới nhất 2022) 480.000đ
6. Triệt lông vùng nửa 2 chân (Công nghệ New IPL mới nhất 2022) 480.000đ
7. Triệt lông vùng nguyên chân (Công nghệ New IPL mới nhất 2022) 680.000đ
8. Triệt lông vùng nửa lưng (Công nghệ New IPL mới nhất 2022) 440.000đ
9. Triệt lông vùng nguyên lưng (Công nghệ New IPL mới nhất 2022) 640.000 đ
10. Triệt lông vùng Bikini full (Công nghệ New IPL mới nhất 2022) 460.000đ
11. Combo triệt lông (Công nghệ New IPL mới nhất 2022) 2.500.000đ